O firmie Diesel 24

“Łączymy firmy transportowe z najlepszymi partnerami do tankowania”

Firma Diesel 24 International powstała w 1994 roku w mieście Klagenfurt i jest emitentem kart paliwowych działającym w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Naszym głównym produktem jest karta Diesel 24. Karta paliwowa spełnia normy ISO. Karta Diesel 24 służy do bezgotówkowego rozliczania transakcji na własnościowych oraz partnerskich stacjach benzynowych.

Firma Diesel 24 International posiada 8 własnych stacji paliwowych na terenie Austrii, głównie stacji automatycznych, przystosowanych do tankowania samochodów ciężarowych, rozmieszczonych przy głównych trasach tranzytowych oraz najważniejszych przejściach granicznych. Pozostałe stacje; w liczbie ponad 30 należą do naszych partnerów, na których nasza karta jest akceptowana.

Jesteśmy firmą, która łączy transport ciężarowy z najlepszymi stacjami paliwowymi, oferującymi atrakcyjne ceny paliwa od Wschodu po Zachód kontynentu. Główną gałęzią rozwoju firmy Diesel 24 są karty paliwowe, sprzedaż paliwa diesel oraz AdBlue. Oprócz kart paliwowych posiadamy szeroki wachlarz dodatkowych usług, które ułatwiają prowadzenie firmy transportowej, redukcję kosztów oraz całodobową kontrolę nad samochodami, które są w drodze. Dodatkowo zajmujemy się zwrotem podatku VAT oraz opłatami drogowymi w całej Europie.

Diesel 24 International obsługuje Klientów Biznesowych z całej Europy. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój w Europie Wschodniej, Południowo-Wschodniej oraz Centralnej części Europy. Nasi Klienci mają możliwość kontaktu z nami w języku danego kraju. Pracownicy Diesel 24 rozmawiają w 12 europejskich językach. Szczególny nacisk kładziemy na profesjonalną i szybką obsługę Klienta, a nasi pracownicy w krótkim czasie odpowiedzą na Państwa pytania, a także rozwiążą sprawy związane z bieżącą współpracą.


OUR HEADQUARTERS - GŁÓWNA SIEDZIBA

UID: ATU 372 85 905: FbNr.: 107140i, Diesel 24 International, Pischeldorfer Straße 128, A-9020 Klagenfurt, Austria

Ochrona danych

Informacja zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (homepage)

Ochrona danych osobowych klientów jest dla nas szczególnie ważna. Dlatego przetwarzamy ich dane wyłącznie w oparciu o przepisy ustawowe. Ze względu na obowiązek udzielania informacji zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w ramach naszej witryny internetowej.

Na potrzeby rejestracji i zapytań przechowywane są u nas następujące dane: dane stałe. Udostępnione przez klientów dane są wymagane dla procesu rejestracji i odpowiedzi na zapytania. W przypadku udostępniania danych na potrzeby opracowania zapytania za pośrednictwem formularza na naszej witrynie internetowej, są one przechowywane w naszym przedsiębiorstwie przez okres sześciu miesięcy na potrzeby zapytań dodatkowych. Udostępnione przez klientów dane rejestracyjne są usuwane po zakończeniu stosunku umownego, w oparciu o zasadę minimalizacji danych zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Przekazywanie danych osobowych

Nie przekazujemy danych rejestracyjnych klienta osobom trzecim. Nie dotyczy to naszych partnerów serwisowych, dla których dane klienta są konieczne w celu realizacji umowy. Zakres przekazywanych danych jest zawsze ograniczony do niezbędnego minimum. Przekazywane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane przez naszych usługodawców wyłącznie do realizacji ich własnych zadań.

Prawa klienta:

Użytkownikowi przysługuje generalnie prawo do informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia, transferu danych, odwołania i sprzeciwu. W przypadku przeświadczenia, że przetwarzanie danych osobowych nie odbyło się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, użytkownik ma prawo zgłosić zażalenie do właściwego organu nadzoru (DSB) (zgodnie z art. 14 ust. 2 lit d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych zgodnie z art. 4 Z 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest:

Diesel 24 International Handel + Sevice GmbH
Pischeldorfer Straße 128
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Austria

Wallet Icon

Całodobowa Infolinia - 24/7.

Prosty i szybki kontakt zawsze, gdy jesteśmy potrzebni.
Nasi pracownicy w krótkim czasie odpowiedzą na Państwa pytania, a także rozwiążą sprawy związane z bieżącą współpracą.
Pracownicy Diesel 24 rozmawiają w 12 europejskich językach.

INFOLINIA po godzinach pracy, w weekendy i święta dostępna pod numerem: +381 69 372 20 77